Мајска изложба ликовних уметника пироћанаца 2017.


Галерија „Чедомир Крстић“ пирот позива све заинтересоване ликовне, примењене и мултимедијалне уметнике пироћанце да се пријаве и учествују својим радовима.


Пропозиције конкурса

- уметник може да учествује са највише два рада
- формат слике (цртежа) максималне ширине до 1,6 м са рамом, за скулптуре максималне димензије 1x1x1 метар.
- кратку биографију аутора, адресу, телефон и е-mail послати на CD-у или на е-mail Галерије, или лично у просторијама Галерије а радове и пријемни формулар приликом достављања радова до краја марта 2017.
- крајњи рок за слање пријаве је 30. јануар 2017.
- отварање мајске изложбе је средином маја 2017.године (у случају оправданих околности овај термин се може изменити )
- организатор сноси већину трошкова
- организатор се обавезује да одштампа каталог, који сви учесници добијају бесплатно
- изложба ће бити селектована и жирирана
- достава радова Галерији је на терет аутора или организовано из једног центра (Београд) у организацији Галерије. На исти начин биће и враћене ауторима.
- организатор не прихвата одговорност нанете штете при транспорту и слању радова


ПРИЈАВНИ ЛИСТ