Галерија „Чедомир Крстић“ отворена је 7. септембра 1981. године у згради Дома културе (Центар за културу). Радила је у оквиру Музеја Понишавља Пирот до 26. маја 1993. године када је издвојена као самостална институција у култури, најпре као Галерија Пирот, а од 29. јануара 1999. године као Галерија „Чедомир Крстић.“
Галерија има два изложбена простора за ликовне програме и смештај легата, депо и канцеларијски простор. Током године организује се око 20 изложби уметничких дела српских и страних уметника. Осим повремених, организују се и тематске изложбе, традиционалне Годишње и Мајске изложбе уметника Пироћанаца. Значајније изложбе организоване у овом простору биле су: изложба Марка Челебоновића, Леонида Шејке, Саве Шумановића, Надежде Петровић, Милића од Мачве, Милана Коњовића, Светомира Арсића Басаре, Косте Брадића, Љубодрага Јанковића Јалета, Чедомира Крстића, Иванке Живковић, Биљане Ракић, Милене Павловић Барили... а тематске: Портрети знаменитих личности у српском сликарству XX века, Импресионизам у Србији, Сликарство у Србији осме и девете деценије XX века, Плава линија трајања, Октобарски салон...
Изложбе прате стручне публикације у виду каталога као и остале активности: медијско представљање, предавања и стручна документација: херамотека, фототека, видеотека, фонотека, документација о протеклим изложбама са пропратним материјалом.
Фонд Галерије „Чедомир Крстић“ садржи три легата са сликама академских сликара родом из Пирота: Чедомира Крстића (по коме и носи назив институција), Радомира Антића и Милене Мијалковић Николић. Ликовни фонд чине збирке слика, графика, скулптура, уникатне керамике, фотографија, плаката и предмета примењене уметности, у различитим техникама и различитим медијима. Чине га дела аутора који су имали своје самосталне изложбе у Галерији, поклоњена и дела добијена путем откупа.
Основни правци деловања Галерије „Чедомир Крстић“ су давање акцента тематским и студијским изложбама које комуницирају суштину збирке Галерије, потенцирање научне делатности и преношење знања путем дидактичких изложби, експанзија изложби везаних за актуелне тенденције у савременој уметности као и истраживање нових метода рада у области визуелне културе историје и теорије уметности и музеолошке праксе.
Својим програмским активностима Галерија „Чедомир Крстић“ поставила је на здраве основе платформу за формирање Музеја савремене уметности у Пироту проширењем Галерије и обједињавањем: изложбеног простора за актуелне изложбе, простора за сталну Завичајну поставку, простора за легате, депое, документаторског одељења, стручне библиотеке, канцеларије за кустосе и администрацију. Преузимањем Уметничке збирке „Првог маја“ и увећањем легата, Фонд Галерије добија на музеолошкој вредности и општем значају.