КОНКУРС ГАЛЕРИЈЕ „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“

МАЈСКА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ПИРОЋАНАЦА 2020.


Галерија ,,Чедомир Крстић“ Пирот позива све заинтересоване ликовне,
примењене и мултимедијалне уметнике Пироћанце да се пријаве и учествују са својим радовима.


Пропозиције конкурса:


- Уметник може да учествује са највише два рада
- Максималне димензије су: за слике 1,6 м. скулптуре 1x1x1 м.
- Радови примењене и мултимедијалне уметности
- Крајњи рок за слање пријава и слање радова је 25.март 2020.године
- Отварање Мајске изложбе је 8. маја 2020.године (у случају оправданих околности овај термин се може изменити)
- Организатор се обавезује да штампа каталог, који добијају сви учесници изложбе
- Изложба ће бити селектована и жирирана од стране жирија по позиву
- Достава радова Галерији је на терет аутора или ћр бити организована из једног центра (Београд) у организацији Галерије.
- Радови ће након изложбе на исти начин бити враћени ауторима
- Организатор не прихвата одговорност нанете штете при транспорту и слању радова

Пријаве и радове можете послати на следећу адресу:

Галерија ,,Чедомир Крстић“
Српских владара 77, 18300 Пирот, Србија
Са назнаком – за Мајску изложбу Пироћанаца 2020.
Обавезно попунити пријавни лист!

Телефон: 010/321 565
E- mail: galerijackrstic@gmail.com
web: galerijapirot.rs
Радно време : од понедељка до петка од 08 -14 часова, суботом од 10 -13


Директор Галерије:
Радмила ВлатковићМолимо Вас да Вашу биографију пошаљете на е-mail Галерије:
galerijackrstic@gmail.com

Име:
Презиме:
Датум рођења:
Улица и број:
Број поште:
Град:
Телефон:
E-mail:
Web site:
Кратка биографија:


Мајска изложба уметника Пироћанаца 2020.
Име и презиме аутора:
Назив рада:
Техника:
Димензије:
Година израде:
Адреса аутора, контакт телефон и e-mail адреса: