КОНКУРС ЗА НАРЕДНУ ИЗЛАГАЧКУ СЕЗОНУ

Галерија “Чедомир Крстић” Пирот расписује конкурс за самосталне, ауторске и групне изложбе, као и уметничке пројекте за наредну излагачку сезону. Пријаве за конкурс са потребном документацијом послати до 15. септембра текуће године.
Пожељно је да пријаве буду у електронском формату.

Пријава треба да садржи:
1. Опште податке о аутору (име и презиме, адреса, е-маил, телефон и уколико постоји интернет презентација)
2. Концепт изложбе
3. Фотографије радова који би били изложени и подаци о њима (назив, техника, димензије или трајање и година настанка)
4. Професионална биографија (дужа верзија)
5. Техничка спецификација (број потребних постамената, стакала, DVD плејер, тв екран и др.)
6. Уколико је потребно, линкове за додатне звучне, видео и интернет презентације
7. Предлог додатних програма (уколико их планирате) током трајања Ваше изложбе - разговор о изложеним радовима, јавно вођење кроз изложбу, радионица и сл.

Пожељно је да фајл презентације са фотографијама буде у PDF формату.

Уколико не постоји могућност електронског слања, пријаву са назнаком ЗА КОНКУРС Галерије „Чедомир Крстић“ Пирот можете послати поштом на следећу адресу:

КОНТАКТ ГАЛЕРИЈЕ:
Галерија “Чедомир Крстић”
Српских владара 77
18 300 Пирот
galerijackrstic@gmail.com
телефон: 010 321 565

Пријаву је могуће предати и лично, у просторијама Галерије “Чедомир Крстић”
(Српских владара 77), сваког радног дана од 8-14 часова, суботом од 10-13 часова).

Галерија обезбеђује транспорт дела и пригодан каталог.

Према Пословнику о раду Галерије, након реализоване изложбе аутор је у обавези да за галеријски фонд остави једно дело Уговором о поклону.

Резултати конкурса се објављују након заседања Уметничког савета Галерије.