Легат Чедомира Крстића 1. Чедомир Крстић – „У контра журу“ 1986. уље на платну, 54 х 60 цм

042704150414041e041c04180420-041a0420042104220418040b002c-041c043e04400438-041a04400438044104420438-3
2. Чедомир Крстић – „Мори Кристи“ 1987. уље на платну, 50 х 40 цм
042704150414041e041c04180420-041a0420042104220418040b002c0408043504410435045a0438-043f043b043e0434043e04320438-2
3. Чедомир Крстић – „Јесењи плодови“ 1979. уље на платну, 54 х 64 цм 4. Чедомир Крстић – „У предвечерје“ 1980. уље на платну, 115 х 138 цм 5. Чедомир Крстић – „Из атељеа“ 1987. уље на платну, 120 х 122 цм 6. Чедомир Крстић – „Крај прозора“ 1986. уље на платну, 120 х 130 цм 7. Чедомир Крстић – „Жене“ 1970. уље на платну, 95 х 130 цм 8. Чедомир Крстић – „Варијације у плавом“ уље на платну, 88 х 115 цм 9. Чедомир Крстић – „Ентеријер са белим бокалом“ уље на платну, 90 х 100 цм 10. Чедомир Крстић – „Предео са Старог сајмишта“ 1975. уље на шпер-плочи, 49 х 69цм Легат Радомира Антића 1. Радомир Антић – „Судари супротности“ 1988. уље на платну, 99,5 х 109,5 цм 2. Радомир Антић – „Символи синтезе“ уље на платну, 99,5 х 109 цм 3. Радомир Антић – „Где ја стадох, ти продужи“ 1995. уље на платну, 60 х 80 цм
042004100414041e041c04180420-0410041d04220418040b-041f043e0433043b04350434-043a0430-0441043204350442043b043e044104420438
4. Радомир Антић – „Поглед ка светлости“ 1995. уље на платну, 60 х 80 цм 5. Радомир Антић – „Догађај пред Момчиловим градом III“ 1979. уље на платну, 92 х 72 цм 6. Радомир Антић – „И они тамо“ 1983. уље на платну, 99,5 х 81 цм
042004100414041e041c04180420-0410041d04220418040b002c-04210438043c0431043e043b0438-043a043e04400435043d0430-043404430445043e0432043d043e044104420438
7. Радомир Антић – „Символи корена духовности“ 1990. уље на платну, 90 х 134,5 цм 8. Радомир Антић – „Дарови и вера предака ми“ 1991. уље на платну, 149,5 х 80 цм 9. Радомир Антић – „Родоначелници“ 1994. уље на платну, 69,5 х 79,5 цм 10. Радомир Антић – „Веровање“ 1994. уље на платну, 69 х 80цм Легат Милене Мијалковић Николић 1. Милена Мијалковић Николић – „Пред кишу“ 1995. акварел, 24 х 34 цм 2. Милена Мијалковић Николић – „Мртва природа“ 1965. акварел, 24 х 34 цм 3. Милена Мијалковић Николић – „Дрвеће (крошње)“ 1992. акварел, 27 х 35 цм 4. Милена Мијалковић Николић – „Стеновита обала“ 1983. акварел, 27 х 37 цм 5. Милена Мијалковић Николић – „Пред кишу“ 2001. акварел, 34 х 45 цм 6. Милена Мијалковић Николић – „Пејзаж са Старе планине - јесен“, 2002. акварел, 32 х 46 цм 7. Милена Мијалковић Николић – „Цвеће - Божури“ 2089. акварел, 36 х 48 цм 8. Милена Мијалковић Николић – „Сами међу ливадама““ 2001. акварел, 34 х 45 цм 9. Милена Мијалковић Николић – „Денчина воденица II“ 2004. акварел, 35 х 50 цм 10. Милена Мијалковић Николић – „Јесења идила“ 2004. акварел, 35 х 50 цм 11. Милена Мијалковић Николић – „Наполеонов мост у Notre Dame у Паризу“, 1958. уље, 60 х 100 цм