Никола Радосављевић
22. јануар - 5. Фебруар

Никола Николић
8. фебруар - 24. Фебруар

Марија Цурк
26. фебруар - 11. март

Милош Милосављевић,“Урбане асоцијације“
12. март - 24. март

Архив Пирот
26. март - 1. април

Јован Мијић
2. април - 14. април

Ана Пиљић Митровић, Јелена Илић и Драгана Драгутиновић "Зона безбедности"
16. април - 5. мај

Љубиша Ђурић
7. мај - 19. мај

Дечји ликовни салон
21. мај - 2. јуни

Недељко Минчић
4. јуни - 16. јуни

Слободан Сотиров
25. јуни - 10. јулa

Иван Недељковић
12. јули - 28. јули

Бранислав С. Марковић и Влада Милинковић
30. јули - 11. август

Драгољуб Станковић Чиви
13. август - 31. август

Антоније Милошевић
3. септембар - 17. септембар

Немања Мате Ђорђевић „Катабасис“
20. септембар - 2. октобар

Петар Ђорђевић
4. октобар - 20. октобар

Мирољуб Филиповић Филимар
22. октобар - 3. новембар

Архив Пирот
12. новембар - 18. новембар

Петар Делијевић
19. новембар - 3. децембар

Удружење „Пиргос арт“
6. децембар - 22. децембар

ДЛУП и Нова арт сцена
24. децембар - 15.ј ануар 2020.


У другом делу галерије изложба Мирка Станимировића
„Златна архитектура“